RSIN Stichting Sint Maartenhuis

Stichting Sint Maartenhuis heef de ANBI-toelating. Dat wil zeggen dat giften gedaan aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapbelasting.

Het registratienummer (RSIN) van de Stichting Sint Maartenhuis bij de Belastingdienst is: 8166.48.128