Doelstelling

Doelstelling Hospice Sint Maartenhuis te Winschoten

Stichting Sint Maartenhuis heeft ten doel:

  1. het bevorderen van een betere integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven;
  2. het aanvullend zorg dragen voor lichamelijk, psychosociaal en geestelijk welbevinden van mensen in de laatste fase van het leven en van hun naasten. Met inachtneming van respect voor de eigenheid van iedere persoon wordt bij de zorgverlening uitgegaan van – en ingegaan op –  individuele vragen, behoeften en wensen.

Stichting Sint Maartenhuis tracht dit te bereiken door:

  1. het geven van voorlichting om zo een betere integratie van het stervensproces en de dood in het dagelijks leven te bewerkstelligen;
  2. het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers.