Bestuur van de Stichting Sint Maartenhuis

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

T. Pelgrim, voorzitter
M. Muller, secretaris
P. de Waard, penningmeester 
J. Reinders, algemeen bestuurslid
A. Linnewiel, algemeen bestuurslid

 

 

(bijgewerkt oktober 2022)